Bezpieczny Finansowo

Portal Bankowy

Bezpieczne pożyczanie – warunki

08 maj, 2017 | Nieskategoryzowane

Korzystanie z pożyczek gotówkowych jest powszechne w gospodarstwach domowych charakteryzujących się średnimi dochodami rozporządzalnymi. W jaki sposób pożyczać pieniądze od banków detalicznych oraz parabanków, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje i spokojnie spłacać comiesięczne raty zobowiązania? W artykule poznasz najważniejsze warunki bezpiecznego pożyczania.

Warunki bezpiecznego podpisywania umów kredytowych

Pierwszy etap bezpiecznego pożyczania to wytypowanie wartościowej oferty. Chodzi przede wszystkim o uczciwe podpisanie umowy i jasny regulamin, bez żadnych klauzul niedozwolonych. Lista klauzul niedozwolonych dotycząca rynku pożyczek gotówkowych znajduje się na witrynach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie musisz składać od razu podpisu na umowie kredytowej. Możesz poprosić doradcę, aby wydrukował kopię, z którą zapoznasz się w domu. Dzięki temu można skonsultować wszystkie szczegóły udzielenia kredytu z domownikami, czy ze specjalistami. Aktualnie porównasz kredyty gotówkowe w bankach detalicznych i parabankach, czy nawet w segmencie pożyczek społecznościowych. Zawsze zwracaj uwagę na koszty podstawowe i dodatkowe, tzw. pozaodsetkowe. Ich ograniczenie jest najważniejsze przy podpisywaniu dowolnej umowy kredytowej. Bezpieczne pożyczanie polega również na analizie własnej zdolności kredytowej, czyli zdolności do regulowania zobowiązań w założonym terminie. Przy niestabilnych dochodach lub innych problemach ekonomicznych kredyt gotówkowy to duże obciążenie. Zaplanuj również działania w przypadku wystąpienia kryzysu finansowego w gospodarstwie domowym. Plan alternatywny zakłada najczęściej restrukturyzację zadłużenia. W planie naprawczym znajdują się wakacje kredytowe, podpisanie aneksu do umowy kredytowej, refinansowanie dotychczasowego kredytu. Możesz przechodzić z instytucji do instytucji i negocjować warunki spłaty kredytów gotówkowych.

Terminowość spłat zobowiązania kluczowa dla bezpieczeństwa

Zwróć również uwagę na zabezpieczenia kredytów gotówkowych. Nie zgadzaj się na zabezpieczenie kredytów gotówkowych całym majątkiem rodzinnym. Ostatecznie spłacaj raty terminowo, nie naruszaj warunków umowy, monitoruj dotychczasowe opinie o kredytodawcy w internecie. Dzięki temu unikniesz wielu problemów ekonomicznych.