Bezpieczny Finansowo

Portal Bankowy

Na czym zarabiają firmy pożyczkowe?

17 grudzień, 2018 | Nieskategoryzowane

<p>Funkcjonowanie firm pożyczkowych jest obarczone tak naprawdę dużym ryzykiem ekonomicznym. Nie chodzi nawet o rosnącą konkurencję pomiędzy podmiotami pozabankowymi, czy bankami detalicznymi. Firmy pożyczkowe działają w oparciu o własny kapitał. Każda pożyczka wynika ze zgromadzonego majątku instytucji parabankowej. Na czym faktycznie zarabiają firmy pożyczkowe?</p>

<h2>Zarobkowanie firm pożyczkowych</h2>

<p>Oczywiście oprocentowanie pożyczek to podstawowy czynnik zarobkowania firm pożyczkowych, ale dochodzą do standardowego oprocentowania r&oacute;wnież koszty pozaodsetkowe. Dzisiaj regulowane odpowiednimi przepisami. Z tego powodu wiele firm pożyczkowych opuściło rynek na stałe ze względu na mocną utratę rentowności. Ten problem dotyka nawet największych korporacji. Naturalnie ograniczenie koszt&oacute;w pozaodsetkowych to jedna z najlepszych wiadomości dla pożyczkobiorc&oacute;w. Dzięki temu klient firmy pożyczkowej jest bardziej zabezpieczony, bo z oczywistych powod&oacute;w nie straci już całego majątku trwałego podczas nawiązywania drobnej wsp&oacute;łpracy z sektorem pozabankowej. Prowizje wliczają się do koszt&oacute;w pozaodsetkowych. Każdy klient powinien o tym pamiętać przy szerszej analizie chwil&oacute;wek. Niekt&oacute;re pożyczki got&oacute;wkowe w parabankach podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu. Czasami warto rozpatrzyć ubezpieczenie, ponieważ nagła utrata pracy, czy pogorszenie stanu zdrowia to najpopularniejsze czynniki ryzyka. Im dłuższy termin zobowiązania, tym z reguły większy zarobek firmy pożyczkowej, ale to wiąże się z nadmierną niepewnością finansową. Większości firm pożyczkowych zależy na obsłudze możliwie największej ilości kr&oacute;tkoterminowych chwil&oacute;wek. Dzięki rotacji i prowizjom zarobek jest całkiem solidny.</p>

<h2>R&oacute;żne specjalizacje firm pożyczkowych</h2>

<p>Prowadzenie firmy pożyczkowej jest trudniejsze niż banku detalicznego, ponieważ firma pożyczkowa nie może finansować działalności z depozyt&oacute;w społeczeństwa. W sektorze widać wiele specjalizacji, np. pożyczki z poręczeniem, budowanie lojalności przez udzielanie pożyczek w og&oacute;le nieoprocentowanych na początku wsp&oacute;łpracy, średnioterminowe zadłużenie do 1000 &ndash; 2000 złotych. W przypadku op&oacute;źnień ze spłatą chwil&oacute;wki parabank zarabia dodatkowo (koszty windykacyjne, obecnie r&oacute;wnież odpowiednio regulowane).</p>