Bezpieczny Finansowo

Portal Bankowy

Jakie czynniki wpływają negatywnie na podpisanie umowy o kredyt hipoteczny?

08 sierpień, 2019 | Nieskategoryzowane

Nie każdy kredytobiorca otrzyma kredyt hipoteczny, co wynika z procesu analizy zdolności kredytowej. Jakie czynniki ograniczają możliwości współpracy z bankiem i co warto zrobić, aby poprawić szansę na opłacalne zadłużenie mieszkaniowe?

W kredycie hipotecznym bank wymaga przede wszystkim stabilności dochodów i wiarygodnego pracodawcy. Umowy cywilnoprawne utrudniają uzyskanie zadłużenia mieszkaniowego, ponieważ większość kredytobiorców na takiej podstawie zatrudnienia nie otrzymuje dochodów systematycznie, tylko sezonowo, a nawet ze znaczącymi opóźnieniami. Duże utrudnienie to również kredytowanie mieszkania przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi udowodnić, że zarządza opłacalnym biznesem, co przedłuża formalności. Banki nie lubią zatrudnienia złożonego z podstawy i prowizji, czy innych nietypowych składników. Przy ruchomym wynagrodzeniu z dużym prawdopodobieństwem nie podpiszesz umowy o kredyt hipoteczny.

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego wpływają na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Im niższe koszty, tym lepiej dla kredytobiorcy, ale celowe zaniżanie wartości to już w praktyce przestępstwo. Dlaczego? Kredytobiorca, który oszukuje bank pod kątem rzeczywistych kosztów utrzymania zyskuje korzyści materialne, a jednocześnie zwiększa ryzyko ekonomiczne dla kredytodawcy. Większość banków wykorzystuje dane statystyczne zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Na koszty utrzymania ma wpływ miejsce zamieszkania i członkowie rodziny. Można powiedzieć, że w najlepszej sytuacji znajdują się pary bezdzietne, a w dalszej kolejności kredytobiorcy z dziećmi.

Najnowsze wymagania zakładają, że kredytobiorca wnosi do umowy minimum 10-20% wkładu własnego. Niestety to jeszcze nie wszystko. Musisz przygotować się na opłaty notarialne, czy na koszty związane z ustaleniem faktycznej wartości nieruchomości. Przeciętne koszty transakcyjne wahają się w granicach 2-8% wybranego do kredytowania lokalu.

Maksymalnie kredyt hipoteczny możesz zaciągnąć na 35 lat. Osoby w średnim wieku nie otrzymają jednak wskazanego limitu, a to pociągnie za sobą konsekwencję w postaci wyższej raty miesięcznej. Z tego powodu decyzję o kredycie hipotecznym podejmuje się w stosunkowo młodym wieku, najlepiej w okolicach trzydziestki.

Porada na zakończenie
Zdolność kredytową możesz wstępnie sprawdzić u niezależnego pośrednika lub ściągnąć płatny raport z serwisu Biura Informacji Kredytowej (BIK).